Úvod

Milí návštěvníci, vítejte na internetové prezentaci naší školy!

Ta si klade za cíl informovat nejširší veřejnost o aktivitách našich žáků, případným zájemcům o studium usnadnit rozhodování při výběru oboru. Máte možnost dozvědět se něco z historie, ale i o plánech do budoucna. Věřím, že touto formou budete moci s námi komunikovat lépe než kdy dříve.

Mgr. Jiljí Hloch, ředitel školy

Charakteristika školy

Současnou podobu ZUŠ B. Kozánka tvoří komplex tří budov v Přerově a pobočky v Brodku u Přerova, Tovačově a Troubkách. Školu navštěvuje více než tisícovka žáků, o které pečuje v hudebním a výtvarném oboru 43 pedagogů spolu s 5 provozními zaměstnanci. Při škole pracuje Sdružení přátel ZUŠ, které nemalou měrou pomáhá celkovému zajištění činnosti a kulturnímu vyžití žáků. Řada talentovaných absolventů po ukončení příslušného studia vyššího typu navazuje na práci svých učitelů nebo se angažuje v různých oblastech profesionálního uměleckého světa. Hlavním posláním Základní umělecké školy B. Kozánka však nadále zůstává estetická výchova mladého člověka, která nejen vhodně vyplňuje volný čas dětí, ale pozitivně přispívá k celkovému obohacení a rozvoji osobnosti.

Smyčcové oddělení

Smyčcové oddělení nabízí výuku hry na všechny smyčcové nástroje, housle, violu, violoncello a kontrabas. Žáci si zahrají nejen sólově, ale také v houslových a violoncellových souborech i v menších komorních uskupeních. Ti starší a zkušenější uplatní své schopnosti ve smyčcovém komorním orchestru.

Klavírní oddělení

Mladí klavíristé se kromě sólové hry věnují i čtyřruční hře nebo hře na dva klavíry a rovněž spolupracují se žáky jiných oddělení v nejrůznějších hudebních seskupeních. Pro ty, kteří mají zájem o širší spektrum hudebních žánrů, je na naší škole nově k dispozici i výuka základů jazzové improvizace.

Zpěv, keyboard

Oddělení zahrnující výuku žáků na akordeon, keyboard, kytaru a pěveckou hlasovou výchovu je početně největší ve škole. Žáci navštěvují hlavní předmět individuálně, v případě studia na keyboard zpravidla ve dvojicích. V rámci kolektivní výuky najdou uplatnění v komorní hře, v malém tanečním souboru, komorním pěveckém sboru a dětských pěveckých sborech Primavera a Vocantes. Tato seskupení působí většinou na veřejných akcích školy, ale rovněž se prezentují samostatnou koncertní činností v rámci města Přerova, celé ČR i v zahraničí. Za zmínku stojí také příležitostná spolupráce s přerovskými umělci při natáčení CD, pořadů pro děti apod.

Dechové oddělení

Velká instrumentální rozmanitost dechového oddělení umožňuje vedle sólové hry uplatnění v řadě komorních i orchestrálních seskupení. Hráčsky vyspělejší žáci se soustřeďují v nejpočetnějším hudebním tělese školy, jímž je Dechový orchestr Haná. V jeho repertoáru se objevují skladby od doby renesance až po současnou tvorbu, od klasické dechovky po swingové a jazzové úpravy. Orchestr koncertuje doma i v zahraničí a úzce spolupracuje s mažoretkovými skupinami.

Výtvarný obor

Ve výtvarném oboru si studenti osvojují techniky kresby, malby, grafiky i sochařské a keramické modelování. Oživením výuky je v poslední době i tzv. objektová a akční tvorba, která zábavnou formou pomáhá rozvíjet dětskou fantazii a tvořivost a v neposlední řadě také tvorba grafiky na počítači. Naším cílem je nejen rozvíjet výtvarný talet ale obohatit dětskou duši i o schopnost vnímat krásno kolem nás a pak ho ztvárnit některou z technik. Zároveň se, kromě řemesla a rozvíjení zručnosti, snažíme o to, aby žáci získali přehled o výtvarné tvorbě a kultuře vůbec.