Aktuality

 

 

 

 

Kritéria pro příjímání žáků do Hudebního oboru:

 

přípravné studium HO (5 – 7 let)

– zpěv lidové či dětské písně

– zopakování tónu (elementární intonace)

– zopakování vytleskaného rytmu (elementární rytmus)

studium I. a II. stupně HO (od 7 let)

Do hudebního oboru jsou přijímáni žáci na základě talentové zkoušky skládající se

z následujících činností:

– zpěvu lidové či dětské písně

– zopakování tónu (elementární intonace)

– zopakování vytleskaného rytmu (elementární rytmus)

– rozpoznání výšky tónu (vysoký x hluboký) a počtu tónů (1- 3)

– fyziologické předpoklady ke hře na zvolený nástroj

 

Kritéria pro přijímání žáků do Výtvarného oboru:

 

Na talentové zkoušce je zájemcům o přípravné studium VO (5 – 7 let) i studium na I. a II. stupni VO (od 7 let) zadán výtvarný úkol, zpravidla se jedná o kresbu. Při posuzování výtvarného úkolu

vycházíme z těchto kritérií:

– držení psacího náčiní

– spontánnost kresby

– rozeznání barev

– smysl pro plochu

 

Podmínky přijetí nového žáka (HO i VO) ke studiu na ZUŠ:

 

– ke dni zahájení školního roku (2.9.2019) musí žák dovršit věkovou hranici minim. 5 let

– úspěšné vykonání talentové zkoušky

– po následném obdržení informace o návrhu k přijetí žáka ke studiu musí být ve stanoveném

termínu provedena úhrada školného („úplata za vzdělávání žáka“)

 

————————————————————————————————————————-

 

 

Začátek – Konec Název akce Místo konání
29. 6. 2019 – 1. 9. 2019 Hlavní prázdniny
28. 9. 2019 Den české státnosti
28. 10. 2019 Den vzniku samostatného československého státu
29. 10. 2019 – 30. 10. 2019 Podzimní prázdniny
17. 11. 2019 Den boje za svobodu a demokracii
23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 Vánoční prázdniny
24. 12. 2019 Štědrý den
25. 12. 2019 1. svátek vánoční
26. 12. 2019 2. svátek vánoční
1. 1. 2020 Nový rok/Den obnovy samostatného českého státu
31. 1. 2020 Jednodenní pololetní prázdniny
24. 2. 2020 – 1. 3. 2020 Jarní prázdniny
9. 4. 2020 – 13. 4. 2020 Velikonoční prázdniny
10. 4. 2020 Velký pátek
13. 4. 2020 Velikonoční pondělí
1. 5. 2020 Svátek práce
8. 5. 2020 Den vítězství
1. 7. 2020 – 31. 8. 2020 Hlavní prázdniny
5. 7. 2020 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. 7. 2020 Den upálení mistra Jana Husa