Aktuality

 

 

 

 

Kritéria pro příjímání žáků do Hudebního oboru:

 

přípravné studium HO (5 – 7 let)

– zpěv lidové či dětské písně

– zopakování tónu (elementární intonace)

– zopakování vytleskaného rytmu (elementární rytmus)

studium I. a II. stupně HO (od 7 let)

Do hudebního oboru jsou přijímáni žáci na základě talentové zkoušky skládající se

z následujících činností:

– zpěvu lidové či dětské písně

– zopakování tónu (elementární intonace)

– zopakování vytleskaného rytmu (elementární rytmus)

– rozpoznání výšky tónu (vysoký x hluboký) a počtu tónů (1- 3)

– fyziologické předpoklady ke hře na zvolený nástroj

 

Kritéria pro přijímání žáků do Výtvarného oboru:

 

Na talentové zkoušce je zájemcům o přípravné studium VO (5 – 7 let) i studium na I. a II. stupni VO (od 7 let) zadán výtvarný úkol, zpravidla se jedná o kresbu. Při posuzování výtvarného úkolu

vycházíme z těchto kritérií:

– držení psacího náčiní

– spontánnost kresby

– rozeznání barev

– smysl pro plochu

 

Podmínky přijetí nového žáka (HO i VO) ke studiu na ZUŠ:

 

– ke dni zahájení školního roku (2.9.2019) musí žák dovršit věkovou hranici minim. 5 let

– úspěšné vykonání talentové zkoušky

– po následném obdržení informace o návrhu k přijetí žáka ke studiu musí být ve stanoveném

termínu provedena úhrada školného („úplata za vzdělávání žáka“)

 

————————————————————————————————————————-

 

 

Začátek – Konec Název akce Místo konání
25. 4. 2019 12.00 – 21. 6. 2019 12.00 Školní tablo Hudebniny ul. Wilsonova
30. 4. 2019 17.00 – 26. 5. 2019 17.00 Absolventská výstava Výtvarného oboru Galerie města Přerova, Horní nám.
23. 5. 2019 10.00–10.45 Vystoupení v Domově pro seniory Domov pro seniory Tovačov
23. 5. 2019 16.00–17.00 Třídní besídka žáků A. Svobodové Tovačov - 2
23. 5. 2019 18.00–19.00 Třídní besídka žáků p. uč.S. Havlíkové Brodek u Př. Brodek u Přerova - sál-kino
24. 5. 2019 18.30–19.30 Noc kostelů - KH1 Kostel sv. Maří Magdalény Předmostí
24. 5. 2019 19.30–20.30 Noc kostelů - pobočka Brodek u Přerova Kostel J. Křtitele v Brodku u Př.
28. 5. 2019 18.00–19.00 Třídní besídka uč. Balódy a Ličman Hlavní budova - sál
29. 5. 2019 07.30–11.30 Hudební pohádka O Sněhurce pro ZŠ a MŠ Tovačov - 2
29. 5. 2019 15.00–16.00 Hudební pohádka O Sněhurce pro Kluby seniorů Tovačov - 2
29. 5. 2019 18.00–19.15 Zámecký koncert absolventek A. Sochůrkové a P. Zavadilové Mervartova síň, zámek Přerov
30. 5. 2019 14.00–19.30 Popový podvečer žáků M. Sabadáše a M. Bedřicha Hlavní budova - sál
31. 5. 2019 14.00–18.00 Zuš Open - Electric Strings (kytary) Uherské Hradiště - Smetanovy Sady
31. 5. 2019 16.30–19.00 ZUŠ Open 2019 Přírodní amfiteátr "Pod hradbami"
1. 6. 2019 10.00–16.00 Dětský den Precheza - Electric Strings Areál Kozlovice
3. 6. 2019 13.30 – 7. 6. 2019 18.00 Zkouškový týden Ve všech budovách a pobočkách školy
6. 6. 2019 18.00–19.30 Koncert žáků 1. ročníku a PHV Hlavní budova - sál
11. 6. 2019 14.30–18.00 Talentová (přijímací) zkouška do Výtvarného oboru Budova VO, Máchova 10, Přerov
11. 6. 2019 18.00–19.20 Třídní besídka - R.Hrůza Hlavní budova - sál
12. 6. 2019 09.00–11.00 Hudební pohádka pro děti MŠ (klavírní oddělení) Hlavní budova - sál
12. 6. 2019 14.30–18.00 Talentová (přijímací) zkouška do Výtvarného oboru Budova VO, Máchova 10, Přerov
13. 6. 2019 18.00–19.00 Třídní besídka - M. Blaťák Hlavní budova - sál
14. 6. 2019 08.00 – 16. 6. 2019 23.00 Mezinárodní festival -Dechový orchestr - Česká Kamenice, Děčín, Pirna, Bad Schandau Česká Kamenice a okolí
20. 6. 2019 18.00–19.00 Závěrečný koncert Brodek u Př. Brodek u Přerova - sál-kino
29. 6. 2019 – 1. 9. 2019 Hlavní prázdniny
30. 6. 2019 15.00–16.30 Promenádní koncert Dechového orchestru v Luhačovicích Luhačovice
5. 7. 2019 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. 7. 2019 Den upálení mistra Jana Husa