Zaměstnanci

Seznam vedení školy

Příjmení Jméno Funkce Telefon
Hloch Jiljí ředitel, člen okresní umělecké rady 581 274 113
Kratochvíl Bohumil statutární zástupce ředitele, zástupce ředitele pro hudební obor, předseda okresní umělecké rady, okresní metodik, obor akordeon, člen krajské umělecké rady, místopředseda SPŠ 581 274 109
Vičan Karel zástupce ředitele pro nehudební obory a hudební obor; člen školní umělecké rady;člen výboru SPŠ 581 735 028

Seznam učitelů

Příjmení Jméno Vyučovaná studijní zaměření Telefon
Balódy Milan Hra na zobcovou flétnu (ŠVP), Hra na trubku (ŠVP), Hra na tenor (ŠVP), Hra na pozoun (ŠVP) 581 731 700
Bedřich Miroslav Hra na trubku, Sólový zpěv (ŠVP), Hra na zobcovou flétnu (ŠVP), Hra na trubku (ŠVP), Hra na pozoun (ŠVP) 581 274 114
Blaťák Michal Hra na housle, Hra na housle (ŠVP) 581 274 124
Bobák Michal Hra na lesní roh, Hra na zobcovou flétnu (ŠVP), Hra na lesní roh (ŠVP), Hra na trubku (ŠVP), Hra na bicí nástroje (ŠVP), Hra na bicí nástroje se zaměřením na moderní styly (ŠVP) 581 274 103
Březinová Lenka Výtvarný obor, Přípravné studium (ŠVP), Výtvarná výchova (ŠVP) 581 735 533
Časta Vladislav Výtvarný obor, Přípravné studium (ŠVP), Výtvarná výchova (ŠVP) 581 735 532
Doležal Tomáš Hra na kytaru (ŠVP)
Fučíková Andrea Hra na klavír, Přípravné studium I Modul B (ŠVP), Hra na klavír (ŠVP) 581 274 121
Galetová Ivana Hra na housle (ŠVP), Hra na zobcovou flétnu (ŠVP) 581 731 700
Hábová Lenka Hra na klavír, Hra na klavír (ŠVP)
Havlíková Slavěna Přípravné studium I Modul B (ŠVP), Hra na klavír (ŠVP), Hra na keyboard (ŠVP), Sólový zpěv (ŠVP), Hra na zobcovou flétnu (ŠVP), Hra na hoboj (ŠVP)
Hloch Jiljí Hra na keyboard (ŠVP) 581 274 113
Holčáková Alena Hra na housle, Hra na housle (ŠVP) 581 274 126
Horváth Jiří Hra na zobcovou flétnu (ŠVP), Hra na klarinet (ŠVP), Hra na saxofon (ŠVP)
Hostašová Lenka Hra na klavír (ŠVP) 581 200 616
Hradil Petr Hra na zobcovou flétnu (ŠVP), Hra na trubku (ŠVP), Hra na tenor (ŠVP) 581 274 101
Hrůza Radomír Hra na bicí nástroje, Hra na bicí nástroje (ŠVP) 581 277 676
Juříková Hana Hra na kytaru (ŠVP), Hra na příčnou flétnu (ŠVP)
Kadlčíková Hana Hra na keyboard (ŠVP) 581 277 675
Konečný Pavel Hra na klavír (ŠVP)
Koukalová Jana Hra na klavír, Hra na klavír (ŠVP)
Kovářová Andrea Hra na violoncello, Přípravné studium I Modul A (ŠVP), Hra na violoncello (ŠVP) 581 274 125
Kratochvíl Bohumil Hra na keyboard (ŠVP), Sólový zpěv (ŠVP), Hra na zobcovou flétnu (ŠVP) 581 274 109
Kratochvílová Jindřiška Hra na akordeon (ŠVP), Hra na keyboard (ŠVP) 581 274 108
Kuželová Anna Hra na klavír, Hra na klavír (ŠVP)
Lašáková Světlana Výtvarný obor, Přípravné studium (ŠVP), Výtvarná výchova (ŠVP) 581 735 534
Ličman Tomáš Hra na zobcovou flétnu (ŠVP), Hra na trubku (ŠVP) 581 274 102
Moudrá Monika Hra na housle, Hra na violu, Hra na housle (ŠVP), Hra na violu (ŠVP) 581 274 122
Mrtvý Bohdan Hra na kytaru, Hra na kytaru (ŠVP), Hra na elektrickou kytaru (ŠVP), Hra na elektrickou basovou kytaru (ŠVP) 581 202 384
Netopilová Marta Přípravné studium I Modul B (ŠVP), Hra na klavír (ŠVP) 581 274 116
Otáhalová Dana Hra na housle (ŠVP), Hra na zobcovou flétnu (ŠVP)
Petrášová Dagmar Hra na klavír, Hra na klavír (ŠVP), Přípravné studium II (ŠVP) 581 274 115
Petříková Markéta Hra na klavír, Přípravné studium I Modul B (ŠVP), Hra na klavír (ŠVP) 581 274 111
Raabová Hana Hra na housle (ŠVP), Hra na kytaru (ŠVP), Hra na zobcovou flétnu (ŠVP)
Sabadáš Michal Pěvecká hlasová výchova, Sólový zpěv (ŠVP) 581 274 107
Skopal Pavel Hra na zobcovou flétnu (ŠVP), Hra na klarinet (ŠVP), Hra na saxofon (ŠVP) 581 274 118
Smoček Stanislav Hra na varhany, Hra na varhany (ŠVP), Hra na keyboard (ŠVP) 581 274 110
Stojan Petr Přípravné studium I Modul B (ŠVP), Hra na klavír (ŠVP) 581 274 120
Svobodová Andrea Hra na klavír (ŠVP) 581 274 120
Sypěnová Anna Výtvarný obor, Přípravné studium (ŠVP), Výtvarná výchova (ŠVP) 581 735 533
Tkadlec František Hra na trubku, Hra na tenor, Hra na baryton, Hra na pozoun, Hra na zobcovou flétnu (ŠVP), Hra na trubku (ŠVP), Hra na tenor (ŠVP), Hra na baryton (ŠVP), Hra na pozoun (ŠVP), Hra na tubu (ŠVP)
Tkadlecová Eliška Hra na flétnu, Hra na příčnou flétnu (ŠVP) 581 274 104
Vařák Petr Hra na kytaru, Hra na kytaru (ŠVP) 581 277 674
Vavříková Martina Hra na klavír, Hra na klavír (ŠVP) 581 274 119
Vičan Karel Hra na keyboard (ŠVP) 581 735 028
Walta Karel Hra na zobcovou flétnu, Hra na keyboard (ŠVP), Hra na zobcovou flétnu (ŠVP), Hra na hoboj (ŠVP), Hra na fagot (ŠVP) 581 274 123
Waltová Miroslava vedoucí předmětové komise HN;člen okresní umělecké rady;okresní metodik, obor hudební nauka 581 274 127

Seznam provozních zaměstnanců

Příjmení Jméno Funkce Telefon
Gajzbacher Jaroslav topič 581 274 112
Gajzbacher Jaroslav vrátný
Pospíšilová Alena administrativní pracovnice 581 274 112
Sigmundová Anna uklízečka
Strnadel Milan topič 581 274 112
Strnadel Milan školník;údržbář;řidič 581 735 028
Walta Karel správce školního webu 581 274 123
Zahradová Zora účetní 581 274 112