Historie

Vývoj hudebního školství v Přerově do roku 1985

Počátky základního hudebního školství v Přerově se datují rokem 1886. Tehdy dvaadvacetiletý přerovský varhaník a skladatel Bedřich Kozánek (1864–1913) založil v prostorách II. chlapecké obecné školy na Komenského ulici hudební ústav. Zde vyučoval hře na hudební nástroje a zpěvu. Po Kozánkově smrti dochází rovněž k zániku hudební školy. Po dvouleté odmlce na její tradici navázala v roce 1915 nově založená hudební škola, která existuje do současnosti. K odkazu Bedřicha Kozánka se přihlásila v 80. roce výročí vzniku, a tak od 24. listopadu 1995 nese v názvu jeho jméno.

ZUSPrerovLogo

Logo ZUŠ B. Kozánka, Přerov vzniklo v roce 2001 (autor Vladislav Časta). Jelikož se na ZUŠ v Přerově vyučují předměty různých uměleckých kategorií (hudební, výtvarný, taneční obor), bylo složité je skloubit v jeden harmonický a čitelný celek. Proto autor využil řecké mytologie a vytvořil stylizované oko z profilu – OKO MÚZY. Červená zornička provokuje a rozdmýchává plamen inspirace a tvůrčí invence. Tyto bájné bytosti byly dcerami Dia a bohyně paměti Mnémosyné a jsou dodnes chápány jako symbol jednotlivých oborů věd a umění, tak zvaných múzických umění. Počet se postupně ustálil na devíti: Erató (milostné básnictví), Euterpé (lyrická poezie doprovázená hrou na flétnu), Kaliopé (epický zpěv a věda), Kleió (historie), Melpomené (zpěv a tragédie), Polymnia, latinsky Polyhymnia (vážný zpěv), Terpsichoré (tanec), Thaleia, latinsky Thalia (komedie), Úraníá (astronomie).