2017-2018

Začátek – Konec Název akce Místo konání
1. 7. 2017 – 3. 9. 2017 Hlavní prázdniny
18. 7. 2017 19.00–19.15 Vystoupení bicího souboru DrumKids Pod hradbami Přerov
23. 8. 2017 16.00 – 30. 8. 2017 14.00 Mezinárodní sborový festival Makedonie, Ohrid
31. 8. 2017 10.00–11.00 Schůzka PK dechové oddělení Hlavní budova - 4
1. 9. 2017 11.00–13.00 Schůzka sekce orchestrů KUR Ol. kraje Hlavní budova - sál
1. 9. 2017 13.00–15.00 Schůzka organizátorů Celostátního semináře dirigentů Hlavní budova - sál
10. 9. 2017 13.00–15.00 Vystoupení BS Bandu na hodových slavnostech Osek nad Bečvou
11. 9. 2017 09.00–11.00 Výchovný koncert BS Bandu ZŠ Horní Moštěnice
13. 9. 2017 15.00–18.00 Jazz Base koncert Ulice na Spálenci
16. 9. 2017 13.00–17.00 Vystoupení souboru Muzika na hodech v Lobodicích Sportovní areál Lobodice
23. 9. 2017 09.00–20.00 Soustředění Dechového orchestru Hlavní budova - sál
27. 9. 2017 09.00–13.00 DVPP - Konzervatoř Ostrava - pozoun - M. Bedřich, M. Balódy Konzervatoř Ostrava
27. 9. 2017 16.00 – 28. 9. 2017 23.00 Festival dechových orchestrů Mladá Boleslav - Dechový orchestr Mladá Boleslav
28. 9. 2017 Den české státnosti
6. 10. 2017 09.00–11.00 Vystoupení Dechového orchestru při Oslavách 50 let Střední technické školy Přerov, Kouřílkova Přerov ulice Kouřílkova
7. 10. 2017 09.00–16.00 DVPP- KEA Olomouc- klavír J. Koukalová, M. Petříková Olomouc
9. 10. 2017 09.00–13.00 DVPP - Konzervatoř Ostrava - saxofon - J. Horváth, P. Skopal Konzervatoř Ostrava
10. 10. 2017 14.30–15.30 Electric Strings in Go Galerie přerov Galerie Přerov, 1.patro
10. 10. 2017 16.00–16.30 Vystoupení bicího souboru DrumKids na akci Den pro duševní zdraví Galerie Přerov, 1.patro
13. 10. 2017 16.30 – 15. 10. 2017 13.00 Celostátní seminář dirigentů orchestrů ZUŠ B. Kozánka, Přerov, ZUŠ Hranice
14. 10. 2017 09.00–16.00 Dechová sobota - Konzervatoř Brno - E. Tkadlecová, H. Juříková Konzervatoř Brno
19. 10. 2017 18.00–19.30 Benefiční koncert Dechového orchestru k 25. výročí Charity Přerov Kostel sv. Vavřince Přerov
20. 10. 2017 14.30–15.30 Prohlídka VO - výtvarníci z města Cuijk, Holandsko Všechny třídy VO, Máchova 10
20. 10. 2017 16.00–17.00 Návštěva Dechového orchestru - hudebníci z města Cuijk, Holandsko Hlavní budova - sál
21. 10. 2017 09.00–13.00 Metodika výuky neoperního zpěvu na ZUŠ Janáčkova Konzervatoř, Ostrava
23. 10. 2017 17.00–18.00 Udílení cen města Přerova - vystoupí trio Vocantes Zámek v Přerově, Mervartova síň
25. 10. 2017 17.30–20.00 Lampionový průvod Brodek - Dechový orchestr Brodek u Přerova
26. 10. 2017 – 28. 10. 2017 Podzimní prázdniny
28. 10. 2017 Den vzniku samostatného československého státu
28. 10. 2017 09.30–10.30 Pietní akt k 28. říjnu Dechový orchestr Přerov nám. TGM
1. 11. 2017 14.00–16.00 LAND ART (Sypěnová, Lašáková) náměstí TGM
3. 11. 2017 08.00 – 5. 11. 2017 13.30 Soustředění PS Vocantes Podhradní Lhota, penzion Pod Šaumburkem
3. 11. 2017 09.00–12.00 Nevídáno neslýcháno aneb Děti kreslí Kainara (porota Lašáková, Časta) Městská knihovna, Žerotínovo nám. 211/36, 750 02, Přerov
3. 11. 2017 09.00–13.00 DVPP - Konzervatoř Ostrava - příčná flétna - E. Tkadlecová, H. Juříková Konzervatoř Ostrava
4. 11. 2017 09.00–13.00 DVPP - Konzervatoř Ostrava - bicí nástroje - M. Bobák, R. Hrůza Konzervatoř Ostrava
5. 11. 2017 14.00–16.30 PopNota Hranice - finále Divadlo na Staré střelnici
10. 11. 2017 16.30–18.00 Svatomartinská slavnost - vystoupení trubačů Zámek Tovačov
11. 11. 2017 13.30–15.30 Slavnostní setkání seniorů v Troubkách KD Troubky
14. 11. 2017 18.00–19.15 Klavírní hudební podvečer Hlavní budova - sál
16. 11. 2017 16.30–18.00 Vystoupení na setkání seniorů v Ivani Obecní úřad Ivaň
17. 11. 2017 Den boje za svobodu a demokracii
22. 11. 2017 18.00–19.30 Podzimní žákovský koncert Hlavní budova - sál
23. 11. 2017 16.00–17.00 Podzimní žákovský koncert Tovačov Tovačov - 2
23. 11. 2017 18.00–19.00 Podzimní koncert pobočka Brodek u Přerova Brodek u Přerova - sál-kino
28. 11. 2017 22.00 – 1. 12. 2017 19.00 Stonavská Barborka - mezinárodní soutěž v ansámblovém zpěvu Stonava - Karviná
3. 12. 2017 13.30–14.30 Vítání občánků OÚ Troubky
3. 12. 2017 16.00–17.00 Rozsvěcování Betlému na Horním náměstí - Věžní hudba Přerov Horní náměstí
6. 12. 2017 14.30–15.30 Vánoční vystoupení Vocantes pro STP a seniory Přerov, Městský dům
6. 12. 2017 16.00–16.30 Vystoupení KSO nám. TGM náměstí TGM
6. 12. 2017 18.00–19.00 Koncert BS Bandu náměstí TGM
8. 12. 2017 18.00–20.00 Vystoupení BS Bandu na koncertě Academic Jazz Bandu Klub Teplo
9. 12. 2017 09.00–16.00 Dechová sobota - Konzervatoř Brno - E. Tkadlecová Konzervatoř Brno
9. 12. 2017 12.30–16.30 Vánoce na zámku v Tovačově Zámek Tovačov
10. 12. 2017 10.00–19.00 Soustředění souborů Hlavní budova - sál
10. 12. 2017 17.00–17.45 Vystoupení akordeonového a keyboardového oddělení Přerov, Náměstí TGM
10. 12. 2017 17.00–18.00 Vánoční koncert Vocantes Grymov
10. 12. 2017 18.00–18.30 Vystoupení bicího souboru DrumKids náměstí TGM
12. 12. 2017 18.00–19.30 První vánoční žákovský koncert Hlavní budova - sál
13. 12. 2017 18.00–18.40 Česko zpívá koledy - Vocantes Přerov, nám. T.G.M.
13. 12. 2017 18.00–19.00 Vánoční besídka- A. Kovářová Hlavní budova - sál
13. 12. 2017 18.00–19.00 Česko zpívá koledy - pobočka Brodek u Přerova Brodek u Přerova u zvonkohry
14. 12. 2017 16.00–17.00 Vánoční koncert Tovačov Tovačov - 2
14. 12. 2017 17.00–18.00 Jazz Base - Vánoce 2017 Náměstí TGM Přerov
17. 12. 2017 14.00–16.00 Adventní koncert v Lobodicích Kostel Lobodice
17. 12. 2017 15.00–16.00 Vánoční trhy - Vocantes Přerov nám. TGM
17. 12. 2017 16.00–18.30 Vystoupení BSBandu, Souboru bicích nástrojů, Věžní hudby a Dechového kvintetu na TGM Přerov nám. TGM
18. 12. 2017 19.30–21.00 Vánoce s Vocantes Přerov, Městský dům
19. 12. 2017 18.00–19.30 Třídní besídka uč. Vařák Hlavní budova - sál
20. 12. 2017 16.00–16.30 Vystoupení bicího souboru DrumKids náměstí TGM
20. 12. 2017 17.00–18.00 Vánoční trhy - Vocantes Přerov nám. TGM
20. 12. 2017 18.00–19.00 Vystoupení Electric Strings náměstí TGM
20. 12. 2017 18.00–19.30 Druhý vánoční žákovský koncert Hlavní budova - sál
21. 12. 2017 18.00–19.00 Vánoční koncert pobočka Brodek u Přerova Brodek u Přerova - sál-kino
21. 12. 2017 18.00–19.15 Vánoční besídka uč. M. Netopilové Hlavní budova - sál
22. 12. 2017 13.30–15.00 Koledování v Domově pro seniory v Pavlovicích u Př. Domov pro seniory v Pavlovicích u Př.
22. 12. 2017 14.30–15.30 Vánoční vystoupení Věžní hudby, Veselých koček a Dechového kvintetu Nákupní Galerie Přerov
22. 12. 2017 16.45–19.00 Vánoční koncert Dechového orchestru Haná Přerov, Náměstí TGM
23. 12. 2017 – 2. 1. 2018 Vánoční prázdniny
24. 12. 2017 Štědrý den
25. 12. 2017 1. svátek vánoční
26. 12. 2017 2. svátek vánoční
26. 12. 2017 16.00–17.00 J. J. Ryba: Česká mše vánoční sbor Vokál a dechové oddělení Přerov, kostel Sv. Vavřince v Přerově
1. 1. 2018 Nový rok/Den obnovy samostatného českého státu
6. 1. 2018 16.00–17.00 Tříkrálový koncert Kostel sv. Jana Křtitele v Brodku u Přerova
7. 1. 2018 14.30–15.30 Novoroční koncert Vocantes Kokory, kostel Nanebevzetí Panny Marie
16. 1. 2018 07.00–13.00 Přijímací zkoušky- Konzervatoř Brno(F. Tkadlec, M. Netopilová, T. Netopil, M. Dzieža) Konzervatoř Brno
16. 1. 2018 08.00–16.00 Příjmací zkoušky zpěv - Edita Košnárová Konzervatoř Brno
18. 1. 2018 18.00–19.00 Zimní koncert - pobočka Brodek u Přerova Brodek u Přerova - sál-kino
22. 1. 2018 08.00–20.00 Školní kolo soutěže ve hře na dechové a bicí nástroje Hlavní budova - sál
25. 1. 2018 18.00–19.00 Třídní besídka uč.D.Petrášové Hlavní budova - sál
27. 1. 2018 09.00–16.00 Dechová sobota - Konzervatoř Brno - E. Tkadlecová, H. Juříková Konzervatoř Brno
31. 1. 2018 18.00–19.00 Koncert dechového oddělení Hlavní budova - sál
2. 2. 2018 Jednodenní pololetní prázdniny
7. 2. 2018 08.00–19.00 Okresní kolo soutěže MŠMT v sólovém a komorním zpěvu ZUŠ Potštát
7. 2. 2018 18.00–19.00 Třídní besídka Tkadlecovi I Hlavní budova - sál
8. 2. 2018 18.00–19.00 Třídní besídka Tkadlecovi - pobočka Brodek u Přerova Brodek u Přerova - sál-kino
8. 2. 2018 18.00–19.15 Třídní besídka uč. B. Mrtvého Hlavní budova - sál
11. 2. 2018 10.00–11.00 Pietní akt na nám. Fr. Rasche - Dechový orchestr Náměstí Fr. Rasche
12. 2. 2018 – 18. 2. 2018 Jarní prázdniny
14. 2. 2018 09.00–13.00 DVPP - Konzervatoř Ostrava - trubka - M. Balódy Konzervatoř Ostrava
14. 2. 2018 09.00–13.00 DVPP - Konzervatoř Ostrava - zobcová flétna - D. Otáhalová Konzervatoř Ostrava
16. 2. 2018 18.00 – 17. 2. 2018 22.00 Národní dechový orchestr zkoušky a koncert - Košnárová Praha Pyramida
18. 2. 2018 09.00–13.00 DVPP - Konzervatoř Ostrava - klarinet - J. Horváth Konzervatoř Ostrava
23. 2. 2018 08.00 – 25. 2. 2018 13.30 Soustředění PS Vocantes Podhradní Lhota, penzion Pod Šaumburkem
27. 2. 2018 08.00–20.00 Okresní kolo soutěže ve hře na dechové a bicí nástroje - dřeva a bicí nástroje sál a učebna č. 27
28. 2. 2018 08.00–20.00 Okresní kolo soutěže ve hře na dechové a bicí nástroje - žestě a zobcové flétny sál a uč. č. 27
3. 3. 2018 08.00 – 4. 3. 2018 17.00 Soustředění Dechového orchestru Hlavní budova - sál
3. 3. 2018 09.00–16.00 Dechová sobota - Konzervatoř Brno - E. Tkadlecová, H. Juříková Konzervatoř Brno
5. 3. 2018 08.00–19.00 Česko zpívá - výběrové kolo (Edita Košnárová) Praha, Grévin
6. 3. 2018 18.00–19.30 Třídní besídka Martina Vavříková Hlavní budova - sál
7. 3. 2018 18.00–19.00 Třídní besídka Tkadlecovi II Hlavní budova - sál
8. 3. 2018 18.00–19.00 Třídní besídka Juříková H. + Balódyová V. - pobočka Brodek u Přerova Brodek u Přerova - sál-kino
9. 3. 2018 19.00–19.20 Vystoupení DRUMKIDS na benefičním koncertu Klub Teplo Horní náměstí
13. 3. 2018 18.00–20.00 Koncert orchestrů Městský dům
14. 3. 2018 17.10–18.30 Koncert žáků Kroměřížské konzervatoře Hlavní budova - sál
15. 3. 2018 18.00–19.00 Třídní besídka Koukalová J. + Horváth J. - pobočka Brodek u Přerova Brodek u Přerova - sál-kino
15. 3. 2018 18.00–19.00 Třídní besídka uč. Kadlčíkové a uč. Vičana Hlavní budova - sál
17. 3. 2018 09.00–17.00 Flétnový den na Konzervatoři v Praze - E. Tkadlecová sál Konzervatoře, Na Rejdišti 1, Praha
20. 3. 2018 07.00–19.00 Krajské kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu ZUŠ "Žerotín" Olomouc
20. 3. 2018 18.00–19.30 Třídní besídka Hradil Hlavní budova - sál
21. 3. 2018 08.00–19.00 Krajské kolo soutěže ve hře na bicí nástroje ZUŠ Šternberk
21. 3. 2018 18.00–19.30 Koncert komorní hudby Hlavní budova - sál
22. 3. 2018 09.00 – 4. 4. 2018 12.00 Jarní zastávky (Lašáková, Sypěnová) Přerov, autobusová zastávka nábřeží E.Beneše
22. 3. 2018 18.00–19.00 Jarní koncert- pobočka Brodek u Přerova Brodek u Přerova - sál-kino
23. 3. 2018 08.00–19.30 Soutěžní přehlídka Pianoforte per tutti ZUŠ Příbor
23. 3. 2018 11.15–18.00 Krajské kolo soutěže ve hře smyčcových souborů a orchestrů ZUŠ Hranice
25. 3. 2018 13.30–14.30 Vítání občánků OÚ Troubky
26. 3. 2018 13.00–17.30 Absolventské předehrávky - dechové oddělení Hlavní budova - sál
27. 3. 2018 08.00–20.00 Krajské kolo ve hře na žesťové nástroje ZUŠ Zábřeh
28. 3. 2018 07.00–22.00 Krajské kolo soutěže ve hře na dechové dřevěné nástroje a ve hře na zobcovou flétnu ZUŠ Hranice
29. 3. 2018 – 2. 4. 2018 Velikonoční prázdniny
30. 3. 2018 Velký pátek
2. 4. 2018 Velikonoční pondělí
4. 4. 2018 14.00–16.20 Praktická absolventská zkouška Prostory a učebny Máchova 10
4. 4. 2018 16.20–18.00 Absolventské předehrávky - Tovačov Tovačov - 2
4. 4. 2018 18.00–19.30 První jarní žákovský koncert Hlavní budova - sál
6. 4. 2018 08.00–19.00 Semifinále a finále "Česko zpívá" - Edita Košnárová Trutnov, Kulturní centrum UFO
7. 4. 2018 09.00–16.00 Dechová sobota - Konzervatoř Brno - E. Tkadlecová, H. Juříková Konzervatoř Brno
9. 4. 2018 19.00–20.30 Koncert Jana Ostrého Olomouc Reduta - flétnová třída Olomouc - Reduta
10. 4. 2018 08.00–19.00 Krajská klavírní přehlídka ZUŠ Zábřeh
10. 4. 2018 09.00–12.00 Seminář - Jan Ostrý - flétnová třída ZUŠ "Žerotín" Olomouc
11. 4. 2018 18.00–19.30 Druhý jarní žákovský koncert Hlavní budova - sál
12. 4. 2018 16.00–17.00 Třídní besídka Galetová Tovačov - 2
12. 4. 2018 18.00–19.00 Třídní besídka Hostašová L. + Ličman T. - pobočka Brodek u Přerova Brodek u Přerova - sál-kino
12. 4. 2018 18.00–19.15 třídní besídka M. Moudrá Hlavní budova - sál
14. 4. 2018 18.00–19.30 Slavnostní koncert k 25. výročí pobočky v Brodku u Přerova Brodek u Přerova - sál-kino
17. 4. 2018 17.00–18.15 Třídní besídka Petříková Hlavní budova - sál
19. 4. 2018 16.00–17.00 Absolventské předehrávky Brodek Brodek u Přerova - 2
19. 4. 2018 16.00–17.00 Třídní besídka Balódy Tovačov - 2
19. 4. 2018 18.00–19.30 Třídní besídka A.Fučíková Hlavní budova - sál
24. 4. 2018 17.00–18.30 Absolventská výstava - vernisáž Galerie města Přerova, Horní náměstí
24. 4. 2018 17.00–18.30 Zahájení vernisáže VO - Electric Strings Galerie města Přerova, Horní náměstí
24. 4. 2018 17.00 – 20. 5. 2018 17.00 Absolventská výstava Výtvarného oboru Galerie města Přerova, Horní náměstí
24. 4. 2018 18.00–19.15 Klavírní podvečer s absolventy Hlavní budova - sál
25. 4. 2018 16.00–17.00 Třídní besídka Otáhalová Tovačov - 2
26. 4. 2018 16.00–17.00 Třídní besídka Raabová H. Tovačov -sál
26. 4. 2018 18.00–19.00 Třídní besídka Juříková H. + Skopal P. Hlavní budova - sál
26. 4. 2018 18.00–19.00 Třídní besídka Koukalová J. - pobočka Brodek u Přerova Brodek u Přerova - sál-kino
27. 4. 2018 08.00 – 29. 4. 2018 20.00 Ústřední kolo Soutěže zuš v sólovém a komorním zpěvu ZUŠ Turnov
30. 4. 2018 11.00 – 15. 6. 2018 11.00 Tablo ZUŠ, Výloha prodejny hudebnin, Wilsonova ul. Výloha prodejny hudebnin, Wilsonova ul.
1. 5. 2018 Svátek práce
1. 5. 2018 09.30–11.30 Koncert Dechového orchestru na TGM Přerov nám. TGM
2. 5. 2018 18.00–19.30 První absolventský koncert Hlavní budova - sál
3. 5. 2018 08.00 – 6. 5. 2018 22.00 Celostátní kolo soutěže Praha - dechové oddělení ZUŠ J. Hanuše, Praha6
3. 5. 2018 16.00–17.15 Absolventský koncert Tovačov Tovačov - 2
8. 5. 2018 Den vítězství
9. 5. 2018 09.00–10.00 Vystoupení v MŠ Troubky MŠ Troubky
9. 5. 2018 09.30–10.30 Uctění památky padlých u Meopty - Dechový orchestr Prostor před vchodem do Meopty
9. 5. 2018 18.00–19.30 Druhý absolventský koncert Hlavní budova - sál
10. 5. 2018 16.00–18.00 Zápis žáků pobočka Brodek u Přerova Brodek u Přerova - 3
10. 5. 2018 18.00–18.45 Třídní besídka M. Balódy a T. Ličman Hlavní budova - sál
12. 5. 2018 14.00–15.30 Vystoupení bicího souboru DrumKids Laguna, Přerov
13. 5. 2018 16.00–18.00 Promenádní koncert Dechového orchestru a Přípravného dechového orchestru ke dni matek Park Michalov
14. 5. 2018 15.00–16.00 Jarní koncert Vocantes Přerov, dům pro seniory
15. 5. 2018 18.00–19.30 Třetí absolventský koncert Hlavní budova - sál
16. 5. 2018 18.00–19.00 Zámecký koncert Martina Procházky Mervartova síň přerovského zámku
18. 5. 2018 09.00–18.00 Celostátní kolo soutěže-bicí nástroje ZUŠ Holice
18. 5. 2018 17.00–19.00 Benefiční koncert souborů Muzika a Muzička pro nadaci LA VIDA Vojenská nemocnice Klášterní Hradisko Olomouc
22. 5. 2018 18.00–19.30 Třídní besídka P.Vařák Hlavní budova - sál
23. 5. 2018 18.00–19.00 Podvečer dechového oddělení /Vignati/ Hlavní budova - sál
24. 5. 2018 16.30–17.45 Absolventský koncert žáků 2. stupně Rytířský sál - zámek Tovačov
24. 5. 2018 17.00–19.00 ZUŠ OPEN Na hradbách, (MD, Přerov)
24. 5. 2018 18.00–19.15 Třídní besídka A. Holčáková Hlavní budova - sál
25. 5. 2018 18.00–19.00 Noc kostelů Kostel sv. Markéty Troubky
25. 5. 2018 18.00–20.00 Noc kostelů, výstava prací žáků výtvarného oboru (garant Sypěnová) Přerov, Husův sbor
25. 5. 2018 19.30–20.15 Noc kostelů - žáci a učitelé pobočky v Brodku u Přerova Kostel sv. Jakuba Rokytnice u Přerova
26. 5. 2018 10.00–12.00 Kácení máje ,, U Trávníku,, Dechový orchestr Venkovní prostory ZŠ Trávník
27. 5. 2018 13.00–14.00 Avon pochod Přerov - Soubor bicích nástrojů Park Michalov a okolí
27. 5. 2018 13.30–14.30 Vítání občánků OÚ Troubky
29. 5. 2018 07.30–11.30 Hudební pohádka o Popelce pro MŠ a ZŠ Tovačov a Troubky Tovačov - 3
29. 5. 2018 18.00–19.00 Třídní besídka Walta Hlavní budova - sál
30. 5. 2018 18.00–19.15 Třídní besídka uč. M. Netopilové Hlavní budova - sál
31. 5. 2018 16.00–17.00 Hudební pohádka o Popelce pro veřejnost Tovačov - 3
31. 5. 2018 18.00–19.00 Třídní besídka S.Smočka & M.Bedřicha Brodek u Přerova - sál-kino
31. 5. 2018 18.00–19.00 Zámecký podvečer Mervartova síň, Zámek Přerov
2. 6. 2018 13.00–16.00 Dětský den PreCheZa - Electric Strings Sportovní areál Kozlovice
11. 6. 2018 13.00 – 13. 6. 2018 16.00 Zápis nových žáků Tovačov Tovačov - 3
12. 6. 2018 16.30–18.00 Talentové zkoušky do výtvarného oboru Pobočka Máchova 10
12. 6. 2018 18.00–19.00 Kytarový podvečer na hradbách přerovský zámek
12. 6. 2018 18.00–19.30 Bubenická besídka a besídka žáků M. Bobáka Hlavní budova - sál
13. 6. 2018 16.30–18.00 Talentové zkoušky do výtvarného oboru Pobočka Máchova 10
13. 6. 2018 18.00–20.00 Popový Podvečer žáků M. Sabadáše a M. Bedřicha Hlavní budova - sál
14. 6. 2018 16.00–17.00 Třídní besídka žáků A. Procházkové Tovačov - 2
14. 6. 2018 18.00–19.00 Absolventský koncert pobočka Brodek u Přerova Brodek u Přerova - sál-kino
14. 6. 2018 18.00–19.30 Bubenická besídka Hlavní budova - sál
18. 6. 2018 08.00–10.00 Výchovný koncert pro ZŠ Troubky Tovačov - 2
18. 6. 2018 13.00 – 19. 6. 2018 16.00 Zápis nových žáků Tovačov Tovačov - 3
19. 6. 2018 17.30–19.00 Třídní besídka B. Mrtvého - komorní soubory Letní divadelní scéna, Zámek Přerov
21. 6. 2018 16.00–17.30 Evropský den hudby - Electric Strings Kratochvílova ul., Přerov
21. 6. 2018 17.00–18.00 Vystoupení Komorního souboru na vernisáži výstavy Zámek Tovačov
21. 6. 2018 18.00–19.00 Evropský den hudby - BS Band Base Camp
21. 6. 2018 18.00–19.00 Třídní besídka M. Blaťák Hlavní budova - sál
21. 6. 2018 18.00–19.00 Závěrečný koncert - pobočka Brodek u Přerova Brodek u Přerova - sál-kino
23. 6. 2018 16.15–16.30 Vystoupení DrumKids Brodek u Přerova
24. 6. 2018 15.30–16.00 Vystoupení DrumKids náměstí TGM
24. 6. 2018 15.30–16.30 Vocantes na Akuna Show Přerov nám. TGM
26. 6. 2018 17.00–18.00 Koncert Vocantes a komorních těles Přerov, zámek, Mervartova síň
28. 6. 2018 09.00–15.00 Natáčení v nahrávacím studiu Bomb Jack - pěvecké oddělení uč.Bedřich Lhotka u Hranic n. M.
28. 6. 2018 15.00–18.00 Loučení se školním rokem - Electric Strings MŠ Vinary
28. 6. 2018 17.00–18.00 Koncert absolventů pěveckého oddělení Přerov, zámek, Mervartova síň
29. 6. 2018 09.00–13.00 Natáčení v nahrávacím studiu Bomb Jack - - pěvecké oddělení uč.Bedřich Lhotka u Hranic n. M.
29. 6. 2018 15.00–17.00 Koncert na ukončení školního roku - Dechový orchestr Nádvoří přerovského zámku
2. 7. 2018 – 31. 8. 2018 Hlavní prázdniny
5. 7. 2018 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. 7. 2018 Den upálení mistra Jana Husa
30. 7. 2018 08.00 – 5. 8. 2018 19.00 Kurzy na Konzervatoři v Olomouci - Olmik - Dechové kvinteto Konzervatoř Olomouc