Dětský pěvecký sbor Primavera

Vyučující: Bohumil Kratochvíl

DPS Primavera vznikl ze snahy zavést sborový zpěv na škole jako hlavní obor a posléze vybudovat kvalitní pěvecké těleso. Nutno říci, že tehdy téměř zcela absentovala na ZUŠ výuka pěvecké hlasové výchovy. Proto se koncem školního roku 1991/92 uskutečnil konkurz, na základě kterého bylo vybráno zhruba 80 dětí. Z nich polovina v září 1992 zahájila pravidelnou docházku do zkoušek sboru.

Uměleckým vedoucím se stal vysokoškolský učitel Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci PeadDr. Pavel Režný PhD., jeho zástupcem pedagog ZUŠ Bohumil Kratochvíl. V přípravném oddělení se posléze angažoval externí učitel Oldřich Hanzlík. Primavera zahájila koncertní činnost v témže školním roce. Program byl sestaven z lidových písní většinou v aranžmá Bohumila Kratochvíla, jednodušších umělých skladeb, nechyběl dětský populár (např. písničky z pohádek, Svěrák-Uhlíř…). Rychlý start sboru podpořila pravidelná víkendová soustředění v příjemném prostředí Hostýnských vrchů, ke kterým přibyly prázdninové tábory (Potštát, Moravská Třebová, Nejdek, Puntižela v Chorvatsku). V doprovodné instrumentální složce našli uplatnění kromě korepetitora žáci takřka všech oddělení hudebního oboru.

Díky kontaktům vedoucích sboru a za podpory vedení školy se uskutečnily první reciproční zájezdy (např. dětské sbory z Hradce Králové). K velmi příjemným koncertním počinům patřila rovněž dlouholetá spolupráce se smíšeným pěveckým sborem Carmen z Mohelnice.

V důsledku vzrůstající popularity Primavery bylo sboru nabídnuto natáčení písniček pro děti s přerovským zpěvákem Pavlem Novákem, které probíhalo následně několik let a je zaznamenáno na audio nosičích. Obrazové zpracování odvysílala v cyklu pořadů pro děti rovněž ostravská televize. Realizace těchto projektů se zhostil sbormistr Bohumil Kratochvíl, který se po odchodu Pavla Režného stal hlavním uměleckým vedoucím.

Sbor podnikl množství koncertních vystoupení a zájezdů – k nezapomenutelným patří periodická pozvání Kongregace sester Neposkvrněného Početí Panny Marie, která je majitelem hlavní budovy ZUŠ. Vystoupení Primavery v poutním chrámu na Hoře Matky Boží v Králíkách přinesla sboru i posluchačům krásný emotivní zážitek a škole zpravidla značnou finanční úlevu.

Při realizaci takto náročných akcí je třeba vzpomenout nezištné pomoci zejména řady rodičů, většinou členů SPŠ (Vladimír Zácha, Eva Wiesnerová, Kateřina Kulichová ad.), bez kterých by se akce nedaly zvládnout.

V roce 2002 oslavila Primavera desáté výročí celovečerním slavnostním koncertem, ze kterého bylo natočeno druhé CD. Po vzniku dalšího pěveckého tělesa, DPS Vocantes, nachází většina žáků pěveckého oddělení realizaci zde a Primavera zaujímá funkci ryze zájmového dětského sboru, který navštěvují děti převážně klavírního, keyboardového a akordeonového oddělení.