Dětský pěvecký sbor Vocantes

Vyučující: Michal Sabadáš, Stanislav Smoček

Název Vocantes v sobě zahrnuje hned tři pěvecká tělesa: přípravný sbor, dětský pěvecký sbor a vokální skupinu.

Zřizovatelem je Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka, Přerov, která přispívá sboru na základní výchovnou činnost. Nemůže však financovat další aktivity sboru. Proto bylo zřízeno Občanské sdružení Vocantes, které zajišťuje činnost sboru. Sdružení financuje jednotné sborové oblečení, organizuje koncertní činnost sboru, nahrávání, účast na zahraničních zájezdech a podílí se na soustředěních a dalších aktivitách sboru. Manažerkou sboru je slečna Miroslava Juráňová tel. 724 719 958.

Repertoár pěveckých těles Vocantes je velice různorodý. Přípravka Vocantes je zaměřena na jednodušší a zábavné skladbičky v jednohlase, případně dvojhlasu. Pěvecký sbor Vocantes čerpá z kořenů lidové hudby, zpívá známé i méně známé skladby světových skladatelů renesance, baroka i klasicismu, tvorbu soudobých skladatelů a také úpravy z oblasti populárních hudby. Vokální skupina Vocantes je zaměřena na technicky náročnější skladby až v šestihlasých aranžmá. Skladby pro sbor mimo jiné upravují také jeho umělečtí vedoucí pan Michal Sabadáš a pan Stanislav Smoček. Přínosná je také interpretace původních děl z pera již zesnulého Olomouckého skladatele pana Jana Pavla.

Další informace najdete na stránkách sboru www.vocantes.unas.cz.