Hra na housle

Vyučující: Michal Blaťák, Ivana Galetová, Alena Holčáková, Monika Moudrá, Dana Otáhalová, Hana Raabová

Housle jsou nejznámějším a také nejoblíbenějším nástrojem ze skupiny nástrojů smyčcových. Svou dnešní podobu, kterou jim vtiskly zvláště italské houslařské školy, mají již od konce 16. století. Jejich základní rozsah odpovídá lidskému hlasu a housle jsou tak především nástrojem melodickým s velmi širokým uplatněním téměř ve všech oblastech, obsazeních i žánrech.

K výuce houslí na naší škole mohou být přijímáni žáci již předškolního věku, přičemž malé nástroje jim rodiče nemusí pořizovat, ale dají se u nás zapůjčit. Po celou dobu studia tak mají k dispozici housle všech velikostí s kompletním vybavením. Na veřejnosti si žáci mohou zahrát jak sólově, tak v souborech, orchestru i v různých komorních seskupeních. K prezentaci mladých umělců slouží třídní besídky, koncerty, soutěže a jiná vystoupení. Talentovaným žákům se zájmem o další studium je poskytnuto vedení a pomoc při přípravě na přijímací zkoušky na konzervatoř či jiné školy vyššího typu s uměleckým zaměřením.