Hra na klarinet

Klarinet Vyučující: Jiří Horváth, Pavel Skopal

Klarinet je nejmladším členem rodiny tradičních dřevěných dechových nástrojů. Jeho šalmajová jednoplátková podoba je známa již kolem roku 2 500 př. n. l. Své jméno obdržel v 18. století podle pojmenování vysoké trubky zvané clarina.

Vývoj klarinetu prošel několika významnými reformami. V současné době je ve světě používán „německý“ a „francouzský“ typ. Druhý jmenovaný zdomácněl i na území ČR. Díky úžasnému umu nástrojařů a jejich nadšené spolupráci s předními virtuosy získal klarinet svou nynější podobu s nezaměnitelnou tónovou charakteristikou, čímž se stal nepostradatelným nástrojem téměř v každém hudebním žánru.

Jeho užití se ani zdaleka neomezuje jen na oblast hudby umělé, ať již jde o hru sólovou, komorní či symfonickou. Vývoj hudby lidové, taneční i populární v nejširším slova smyslu určil právě tomuto nástroji dominantní postavení.

Cílem výuky hry na tento nástroj na ZUŠ je vytvoření správných dechových návyků a získání základních hudebních dovedností ke zvládnutí klarinetu. Ve vyšších ročnících nabízí ZUŠ uplatnění žáků v hudebních tělesech, např. tanečním nebo dechovém orchestru, či v některém z komorních seskupení, které nabízí učební plán hudebního oboru.