Hra na klavír

Vyučující: Andrea Fučíková, Lenka Hostašová, Jana Koukalová, Marta Netopilová, Dagmar Petrášová, Markéta Petříková, Anna Procházková, Petr Stojan, Martina Vavříková

Hra na klavír patří mezi ty dovednosti, které jsou v naší společnosti stále oceňovány. Svědčí o tom každoroční zájem rodičů, kteří chtějí své dítě přihlásit do výuky hry na tento nástroj. Přihlásit se mohou všechny děti ve věku od 5-ti let. Podmínkou přijetí a úspěšného studia je vlastní nástroj (keyboard není dostačující). V červnu každého roku se koná zápis, kde děti projdou talentovou zkouškou, která zahrnuje ověření nejzákladnějších prvků hudebnosti, jako je rytmus a intonace libovolné písně. I když při studiu hry na klavír jsou píle a pravidelná domácí příprava podmínkou dosažení dobrých výsledků, hra na klavír není pouhým bezduchým drilem. Je o objevování světa hudby a to nejen té klasické. Učitelé klavírní hry se snaží v rámci výuky žáka naučit nejen základním klavírním dovednostem, ale také podporovat jeho individuální hudební rozvoj a hudební vkus a mnozí ze starších žáků nosí do výuky různé moderní či populární skladby, které jsou, po dohodě s pedagogem, zařazeny do jejich studijního plánu jako příjemné osvěžení klasického repertoáru. Děti mají také možnost vyzkoušet si výuku jazzové klavírní hry a základů její interpretace, což je možno zařadit jako jeden z vedlejších předmětů v rámci výuky hry na klavír.

Výuka hry na klavír v sobě skrývá mnohem více možností, než je sólová hra. Učitelé klavírního oddělení vedou své žáky ke spolupráci s jinými hudebními nástroji, ať již v podobě doprovodu, nebo komorní či orchestrální hry. Samostatnou kapitolou je pak výuka čtyřruční hry či hry na dva klavíry, která má na naší škole své místo. Tento způsob muzicírování je pro většinu dětí velmi zajímavý, už jen proto, že mohou sdílet své hudební emoce a radost ze hry také s dalším, stejně zaměřeným člověkem.

Další oblíbenou činností většiny žáků klavírního oddělení, jenž spadá pod výuku hry na klavír, je praktikování improvizačního doprovodu písní či vytváření vlastních improvizací. Děti se učí nejen vytvořit doprovod pro známé melodie lidových či umělých písní a transponovat je do jiné tóniny, ale také rozumět akordickým značkám. Mohou si pak podle zpěvníku zahrát jakoukoliv píseň včetně jejího doprovodu a tuto dovednost mnohdy ve svém životě dobře využijí. A ty děti, které tato činnost zaujme natolik, že chtějí vytvářet nejen doprovod k písním, ale také své vlastní melodie a hudební nápady, jejich učitelé aktivně podpoří nejen radou a pomocí např. s notovým zápisem improvizace, ale také možností se s takovou vlastní hudební skladbou „pochlubit“ na veřejném vystoupení jako je např. třídní besídka.

Dílčí součástí výuky hry na klavír je hra z listu – dovednost umožňující orientovat se v neznámém hudebním textu. Procvičování této dovednosti není sice u žáků tak oblíbené jako procvičování improvizace a doprovodu písní, zato je ale klíčové k tomu, aby si mohli zahrát a případně nastudovat neznámou skladbu sami i bez pomoci učitele a také aby, po ukončení studia na naší škole, mohli všechny své znalosti a dovednosti využívat dál ke studování jakékoliv hudby, která jim přináší zábavu a potěšení.

Zajímavou a užitečnou zkušeností pro žáky klavírního oddělení naší školy je rovněž možnost veřejného vystupování a účasti na různých přehlídkách a soutěžích. V rámci výuky by měl alespoň jednou za školní rok každý žák prezentovat své klavírní dovednosti na některé z akcí školy. Pro ty, kteří bojují trošku více s trémou, je ideální vystoupení ve známém prostředí sálu naší školy na třídní besídce, či klavírním hudebním podvečeru. Ti odvážnější si pak mohou zahrát na koncertě školy, nebo naši školu reprezentovat např. na Krajské klavírní přehlídce, soutěži Základních uměleckých škol, na Regionální soutěžní přehlídce čtyřruční hry či jiných soutěžích. Nejtalentovanější žáky, kteří se chtějí hudbě věnovat profesionálně, připravují naši učitelé na přijímací zkoušky na konzervatoř či hudebně pedagogické obory na vysokých školách, kde mohou ve studiu hudby pokračovat.