Hra na kytaru

Kytara

Vyučující: Hana Juříková, Bohdan Mrtvý, Hana Raabová, Petr Vařák

Kytara má své předchůdce již v době antické. Ve formě blízké dnešní se s kytarou setkáváme ve středověku a je pravděpodobné, že vznikla sloučením dvou typů, a to antické kithary a orientálního typu loutnového. V minulosti měla loutna a kytara podobný význam jako dnes klavír. Každý vzdělaný hudebník ji ovládal jako nástroj sólový i doprovodný, pro potřeby domova i společnosti, pro hudbu komorní i orchestrální. Kytara je nástroj schopný hry melodické, plynulé harmonie, ale také až čtyřhlasého kontrapunktu. Tyto univerzální přednosti spolu se snadnou přepravou jsou důvodem obliby a přitažlivosti tohoto nástroje i v dnešní době.