Hra na lesní roh

Lesní roh

Vyučující: Michal Bobák

Lesní roh je dechový žesťový nástroj. Vyvinul se ze zvířecích rohů, které byly již před počátkem našeho letopočtu využívány k nejrůznějším účelům, zejména obřadním, vojenským či loveckým.

Předchůdce lesního rohu, naturhorn (bezklapkový roh) je využíván v hudbě barokní a klasicisní, moderní klapkový lesní roh pak má nezastupitelnou úlohu v hudbě romantismu, jeho charakteristická barva tónu je autory hojně využívána i dnes. Kromě klapkového lesního rohu se dnes hojně používá i rohu bezklapkového (lesnice), která je nazastupitelným nástrojem při loveckých a mysliveckých akcích.