Hra na trubku

Trubka

Vyučující: Michal Bobák, Petr Hradil, Petr Mikeš, Jaromír Motal

Trubka je nástroj, který se vyskytoval již ve starověku. O tom svědčí časté zmínky ve Starém zákoně, podle kterých se trubky používaly při náboženských obřadech, slavnostních příležitostech, ve vojenství a jinde.

Od 17. století měla trubka své místo i v orchestru a používala se stále více. Nejvýznamněji se uplatnila v barokní hudbě. Nová obliba v používání tohoto nástroje nastala počátkem 19. století, kdy byly vynalezeny ventily. Od té doby zastává trubka velmi důležité místo v moderním orchestru a využívá se i v jazzové a populární hudbě.

V dechové hudbě, která má u nás obrovskou tradici, má podobný význam jako housle v symfonickém orchestru. Je nositelem melodické linky spolu s baskřídlovkou (tenorový roh).

Pro mladší žáky, kteří mají zájem hrát na trubku, máme k dispozici menší nástroje, které jsou pro ně velikostně vhodnější. Starší žáci na naší škole kromě individuální výuky navštěvují také komorní hru (Věžní hudba) a orchestrální hru (taneční orchestr, DO Haná, symfonický orchestr).