Hra na zobcovou flétnu

Zobcová flétna

Vyučující: Miroslav Bedřich, Michal Bobák, Ivana Galetová, Jiří Horváth, Petr Hradil, Petr Mikeš, Jaromír Motal, Dana Otáhalová, Hana Raabová, Pavel Skopal, František Tkadlec, Karel Walta

Od nepaměti si člověk vyráběl zvučné hudební nástroje a píšťaly patří mezi nejstarší z nich. Jako materiál používal kostí a později dutých dřevin, jako jsou různé druhy rákosu, bambus a jiné. Aby mohly hudební nástroje zastupovat nebo zdvojovat zpěvní hlasy, vyráběly se vždy v několika velikostech a označovaly se podle toho lidského hlasu, jehož rozsah měly. Z té doby máme i u zobcové flétny celou rodinu od vysokého sopranina po velký bas.

V průběhu staletí prošly flétny stejně jako jiné nástroje postupným vývojem a zdokonalováním. První zobcové flétny, jak je známe dnes, začal vyrábět anglický muzikolog Arnold Dolmetsch (1858–1940), který na ně hrál, naučil na ně hrát svou rodinu a pořádal také koncerty.

Dnes patří zobcová flétna mezi velmi rozšířené hudební nástroje především mezi dětmi. Může být přípravným nástrojem pro výuku na další dechové nástroje nebo jako sólový nástroj, který v současné době znovu prožívá období popularity. Děti v ZUŠ se učí hrát nejprve na sopránovou zobcovou flétnu a postupně se přidávají flétny další. Na ně mohou hrát sólově, případně v komorním souboru. V dnešní době se flétna uplatňuje nejen při interpretaci staré hudby, ale pronikla i do jazzu, soudobé hudby, televizní a filmové hudby atd. Často je hra na zobcovou flétnu doporučována lékaři při dechových potížích. Hru na tento nástroj je možno studovat i na konzervatoři.