Komorní smyčcový orchestr

Vyučující: Alena Holčáková

Komorní smyčcový orchestr navštěvují žáci houslového, violového a violoncellového oddělení. Seskupení v tomto složení hrálo od roku 1990 pod vedením učitelů Pavla Vojtáška, Marie Pajůrkové, Karly Baďurové, Ondřeje Kratochvíla a v současné době je uměleckým vedoucím souboru Alena Holčáková. Těleso se za dobu svého působení zúčastnilo úspěšně mnoha soutěží a pravidelně vystupuje na žákovských koncertech školy. Repertoár tvoří hudba od období baroka až po skladby současných autorů.