Přípravná hudební výchova

Vyučující: Andrea Kovářová, Pavel Konečný, Slavěna Havlíková

Přípravná hudební výchova (dále jen PHV) je primárně určena dětem ve věkové hranici od pěti do sedmi let, jež mají zájem o hru na nástroj. V rámci studijního zaměření Přípravná hudební výchova absolvují žáci dvě hodiny kolektivní hudební výchovy, při níž jsou aktivně seznamováni s hudebními nástroji vyučovanými na naší škole. Během prezentace hudebních nástrojů, která probíhá v rámci vyučovacích hodin, mají žáci možnost si jednotlivé nástroje prohlédnout, popřípadě vyzkoušet. Následně je sledováno inklinování dětí k jednomu z prezentovaných nástrojů a adekvátně zváženy předpoklady dětí pro studium hry na zvolený nástroj.

Studuje-li žák přípravné studium jiného studijního zaměření (např. Hra na klavír, Hra na zobcovou flétnu apod.), je výuka PHV realizována jako povinný předmět   tohoto studijního zaměření s dotací jedné hodiny týdně.

V rámci výuky PHV je u žáků primárně rozvíjena intonační představivost, spontaneita, rytmické i hudební cítění, sekundárně pak paměť žáků, a to pomocí moderních výukových metod a forem práce, v nichž zastává významné místo především didaktická hra. Ta efektivně přispívá k přirozenému rozvoji osobnosti dítěte, nenáročnou, zajímavou a hlavně zábavnou formou. Výuka PHV zároveň seznamuje žáky s elementární hudební terminologií a hudební symbolikou.

Na PHV volně navazuje hudební nauka jako předmět povinný pro žáky nástrojové hry v 1. až 5. ročníku.