Sborový zpěv

Vyučující: Bohumil Kratochvíl, Michal Sabadáš

Studium sborového zpěvu napomáhá k celkovému rozvoji osobnosti žáka. Je nejpřirozenější formou hudebního projevu, kterou je možno aplikovat zejména jako demonstraci frázování, dynamiky a výrazu při studiu na konkrétní nástroj. V některých případech (studium hry na klavír, keyboard, akordeon) sborový zpěv supluje práci v kolektivu. Svojí rozmanitostí nabízí příležitost kulturního vyžití od malých seskupení až po koncertní sbor. Motivací studia sborového zpěvu je nepochybně možnost široké škály prezentace na veřejnosti, od vystoupení v rámci oblasti školy, regionu, až po zahraniční zájezdy.

V současné době na škole působí tyto sbory: Přípravný a Dětský pěvecký sbor Vocantes, Vokální skupina Vocantes, DPS Primavera

Studium sborového zpěvu je možné jen v rámci studia některého z hlavních oborů, např. pěvecké hlasové výchovy, hry na klavír ad. Jako přiřazený předmět k těmto oborům není zpoplatněno.