Taneční orchestr

Vyučující: Michal Bobák

Taneční orchestr vznikl v roce 1994 pod vedením p. uč. Františka Tkadlece. Má ve svém repertoáru skladby klasického swingového charakteru, filmové melodie i úpravy současné populární hudby, převážně v orchestrální podobě.