Výtvarný obor

 Vyučující: Lenka Březinová, Vladislav Časta, Světlana Lašáková

Předměty
•plošná tvorba (kresba, malba, grafika)
•prostorová tvorba (modelování, keramika)
•objektová a akční tvorba (alternativní techniky a postupy)
•výtvarná kultura (historie, technologie)