Andrea Fučíková, dipl. um.

Vyučuje: Hra na klavír (ŠVP)

Telefon do školy: 581 274 121 (klapku zadejte hned po vytočení telefonního čísla)

E-mail:

Andrea Fučíková, dipl. um.

Životopis

Je absolventkou Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Kromě výuky hry na klavír spolupracuje i s učiteli ostatních hudebních oborů, kde doprovází jejich žáky na besídkách, soutěžích, absolventských koncertech a jiných akcích. Také u svých žáků podporuje a prohlubuje schopnost samostatného veřejného hudebního projevu jejich účastí na koncertech a soutěžích, pořádaných ZUŠ. Rovněž připravuje talentované žáky na další studium. V poslední době dvě její žákyně úspěšně zvládly přijímací zkoušky na vysokou pedagogickou školu a na konzervatoř.