Slavěna Havlíková

Vyučuje: Přípravné studium I Modul B (ŠVP), Hra na keyboard (ŠVP), Sólový zpěv (ŠVP), Hra na zobcovou flétnu (ŠVP), Hra na hoboj (ŠVP)

Telefon do školy: 581 200 616 (klapku zadejte hned po vytočení telefonního čísla)

E-mail: