Bohumil Kratochvíl

Vyučuje: Hra na akordeon (ŠVP), Hra na keyboard (ŠVP), Sólový zpěv (ŠVP), Hra na zobcovou flétnu (ŠVP)

Funkce: učitel

Telefon do školy: 581 274 109 (klapku zadejte hned po vytočení telefonního čísla)

E-mail:

Bohumil Kratochvíl

Životopis

Je absolventem Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži, obor akordeon. Na škole působí od roku 1975 s dvouletou přestávkou, kdy byl členem Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého v Praze. Jeho žáci se úspěšně účastnili mnoha soutěží (1. místa v ústředních kolech Národní soutěže ZUŠ, v regionálních pěveckých soutěžích apod.), někteří se dále věnují aktivní umělecké činnosti na amatérské i profesionální úrovni. Vedle pedagogické práce působí v oblasti hudebně aranžerské činnosti a dirigování. V minulosti byl uměleckým vedoucím řady komorních i orchestrálních seskupení. Je spoluzakladatelem a nynějším uměleckým vedoucím Dětského pěveckého sboru Primavera a Komorního orchestru mladších žáků. V roce 1992 se stal členem Pěveckého sdružení moravských učitelů, v současné době nejvýznamnějšího mužského pěveckého sboru v republice, kde působí jako zpěvák, hlasový vedoucí a zástupce sbormistra.