Jindřiška Kratochvílová

Vyučuje: Hra na akordeon (ŠVP), Hra na keyboard (ŠVP)

Funkce: učitelka

Telefon do školy: 581 274 108 (klapku zadejte hned po vytočení telefonního čísla)

E-mail:

Jindřiška Kratochvílová

Životopis

V roce 1976 absolvovala Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži, obor akordeon.
Pedagogicky působí od roku 1973, od roku 1975 trvale na zdejší ZUŠ.
Kromě hry na akordeon vyučuje i hru na keyboard. Se svými žáky se zúčastnila mnoha soutěží,
kde společně dosahovali velmi dobrých výsledků.
Zajímá se a sleduje kulturní život nejen ve svém okolí, ale i mimo ně.