Mgr. Světlana Lašáková

Vyučuje: Přípravné studium (ŠVP), Výtvarná výchova (ŠVP)

Funkce: učitelka výtvarného oboru

Telefon do školy: 581 735 534 (klapku zadejte hned po vytočení telefonního čísla)

E-mail:

Životopis

Studium:
Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti, obor umělecké zpracování keramiky.
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, obor RJ- výtvarná výchova pro 5.- 12. ročník.
V rámci projektu dalšího vzdělávání pravidelně absolvuje přednášky pro učitele výtvarného oboru ZUŠ, akreditované MŠMT ČR.

Pedagogické zkušenosti:
Na VO ZUŠ působí od roku 1990. Dlouholetá praxe s dětmi předškolního věku, s žáky I. a II. stupně ZŠ, ale i se studenty středních a vysokých škol.
Externě vyučovala keramiku v mateřských školách, kde získala zkušenosti i s výukou dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Se svými žáky se podílí na výzdobách veřejných prostor ( školky, školy…) Individuálně připravuje žáky na talentové zkoušky středních a vysokých škol s uměleckým zaměřením. Zúčastňuje se soutěží, četná ocenění.

V individuální a profesní tvorbě se zaměřuje hlavně na prostorovou tvorbu a netradiční techniky zpracování ( mozaiky, keramika, kašírované práce, drátěné objekty, vytváření na hrnčířském kruhu…)
Působí jako lektorka výtvarných dílen.