Vladislav Časta

Vyučuje: Přípravné studium (ŠVP), Výtvarná výchova (ŠVP)

Funkce: vedoucí předmětové komise

Telefon do školy: 581 735 532 (klapku zadejte hned po vytočení telefonního čísla)

E-mail:

Vladislav Časta

Životopis

Je absolventem Střední uměleckoprůmyslové školy v Brně, obor průmyslové výtvarnictví. V roce 2008 dokončil studium na Evropském polytechnickém institutu v Kunovicích, obor Pedagogika. Na ZUŠ B. Kozánka, Přerov učí od roku 1999, i když zde již působil v letech 1995–96. Předtím a v mezidobí se pohyboval v různých oblastech výtvarného i kulturního dění v regionu. Pracoval jako výtvarník v propagačních firmách, v kulturních institucích, jako „výtvarník na volné noze“ a v neposlední řadě jako samostatný grafik–operátor v komerčních tiskárnách na profesionálních grafických počítačových programech. V individuální i profesní výtvarné tvorbě se zaměřuje hlavně na realistickou portrétní kresbu a figurální kompozici, ale nevyhýbá se ani jiným žánrům a technikám. Ve výuce lze využít i počítačových grafických programů Adobe Photoshop a Adobe Illustrator.