Martina Vavříková

Martina Vavříková

Životopis

Absolvovala Státní konzervatoř v Brně, obor klavír u prof. Cyrila Klimeše. Na zdejší škole působí od roku 1987 jako učitelka hry na klavír. Na začátku své pedagogické praxe vyučovala také Přípravnou hudební nauku a po celou dobu zde spolupracuje jako korepetitorka se smyčcovým a dechovým oddělením. S žáky těchto oddělení vystupuje na soutěžích, přehlídkách, koncertech a besídkách. Studenti její klavírní třídy se každoročně prezentují na veřejné třídní besídce, podílí se na hudebním dění školy, účastní se soutěží i klavírních přehlídek.
Další vzdělávání:
• Klavírní ateliéry v Karviné (1999 – 2002) Metodické vzdělávání učitelů hry na klavír
• Ostravská setkání u klavíru (2005 – 2008) Průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků
• Klavírní soboty na brněnské konzervatoři (2007 – 20013) vzdělávací program akreditovaný MŠMT pro Další vzdělávání pedagogických pracovníků
• klavírní semináře pořádané základními uměleckými školami v ČR
• příležitostné kurzy v  oblasti psychologie