Karel Vičan

Vyučuje: Hra na keyboard (ŠVP)

Funkce: zástupce ředitele pro nehudební obory a hudební obor; člen školní umělecké rady;člen výboru SPŠ

Telefon do školy: 581 735 028 (klapku zadejte hned po vytočení telefonního čísla)

E-mail:

Karel Vičan

Životopis

Studoval na konzervatoři v Kroměříži a Ostravě hru na akordeon. Základní vojenskou službu strávil u Hudby Pohraniční stráže jako hráč na lesní roh. V letech 1981–1986 vyučoval na LŠU ve Zlíně a později v Malenovicích hře na akordeon, zobcovou flétnu a rovněž zde vedl i žákovský taneční orchestr. Od roku 1986–1989 učil na LŠU v Přerově, poté působil 5 let jako ředitel ZUŠ v Tovačově. Po šestileté pauze, kdy se s rodinou věnoval podnikatelské činnosti, nastoupil v roce 2000 opět na přerovskou ZUŠ jako učitel hry na keyboard. Od roku 2004 vykonává funkci druhého zástupce ředitele se sídlem v Máchově ulici 10 a do jeho kompetencí patří i správa budov, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana.