Miroslav Bedřich, DiS.

Vyučuje: Sólový zpěv (ŠVP), Hra na zobcovou flétnu (ŠVP), Hra na trubku (ŠVP), Hra na pozoun (ŠVP)

Telefon do školy: 581 274 114 (klapku zadejte hned po vytočení telefonního čísla)

E-mail: