BcA. Stanislav Smoček, DiS.

Vyučuje: Hra na varhany (ŠVP), Hra na keyboard (ŠVP)

Telefon do školy: 581 274 110 (klapku zadejte hned po vytočení telefonního čísla)

E-mail:

BcA. Stanislav Smoček, DiS.

Životopis

Narodil se v Přerově. Od útlého věku se věnoval hudbě, a to hlavně hře na klávesové nástroje. S oblibou hraje na varhany, klavír, keyboard či cembalo.
Vystudoval Střední uměleckou školu varhanářskou o.p.s., Krnov, kterou úspěšně zakončil absolutoriem v roce 2011. S bývalým spolužákem vyrobili a postavili cvičný nástroj pro školu a tím završili své působení na zdejší škole.
Během studia na SUŠ varhanářské o.p.s., Krnov hrál na mnoha koncertech. Z těch významnějších to byl Koncert na dvoje varhany pro Livii Klausovou, koncerty pro SUŠ varhanářskou a koncerty v Pavlovicích u Přerova.

V letech 2011-2016 studoval varhany a improvizaci na Konzervatoři Brno, kde byl přijat do 2. ročníku, u doc. MgA. Zdeňka Nováčka a u Mgr. Heleny Vodičkové. Jeho zájmy sahaly i do dirigování sboru či orchestru, a proto se v roce 2014 přihlásil na JAMU Brno – obor dirigování sboru.

Od roku 2014 studuje na JAMU Brno obor dirigování sboru, nejdříve u prof. Lubomíra Mátla a od roku 2015 u prof. MgA. Blanky Juhaňákové, Art.D.

Mimo jiné také působí jako titulární varhaník v chrámu Páně sv. Jiljí v Pavlovicích u Přerova, vede pěvecký sbor Mladost v Brně a profesionálně se věnuje aktivní koncertní činnosti i mimo Českou republiku.

Od školního roku 2011 působí na ZUŠ Přerov jako učitel oborů varhany, klavír, keyboard a dále jako korepetitor pěveckého oddělení. Podílí se na uměleckém vedení pěveckého sboru Vocantes.