Tomáš Doležal, DiS.

Životopis

Je absolventem Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži, kde absolvoval v oboru Hra na klasickou kytaru. Na zdejší škole pracuje na částečný úvazek od roku 2018. V současné době vyučuje hru na kytaru nejen u nás, ale i v Kojetíně. V minulosti působil na školách v Kroměříži, Hranicích na Moravě a Polance nad Odrou. Se svými žáky se prezentuje na veřejných vystoupeních, vernisážích a kytarových soutěžích. Kromě individuální výuky vede též hru v kytarovém souboru.